Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bác Hồ) ngắn gọnChủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất.

1. Tiểu sử chủ tịch Hồ Chí Minh


Hồ Chí Minh là một người con lớn lên trong gia đình nhà Nho yêu nước. Bác sinh ngày 19/5/1890 và mất ngày 2/9/1969, có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung.


Từ năm 1911, người đã ra đi tìm đường cứu nước ở nước ngoài và bắt đầu tìm thấy đường lối cách mạng đúng đắn góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc tại Việt Nam. Người cũng là một chiến sĩ cộng sản quốc tế, là một nhà ngoại giao tài ba trong lịch sử nhân loại.


2. Tiểu sử gia đình chủ tịch Hồ Chí Minh


Bác Hồ sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo thuộc làng Sen, nay là làng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cha của người là cụ Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929) còn được gọi là Cụ Phó Bảng. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan (1868-1901), bà là hình mẫu cho một người phụ nữ Việt Nam hết lòng vì gia đình, chồng con. Gia đình bác có 3 anh chị em bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm và em út là Nguyễn Sinh Nhuận.


Về hôn nhân, chưa có bất cứ một tài liệu chính thức nào đề cập đến việc Bác Hồ đã từng kết hôn. Bác cũng nhiều lần khẳng định bản thân chưa từng lấy vợ, sinh con. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu thì trong thời gian ở Trung Quốc, ông đã kết hôn với một thiếu nữ ở Trung Quốc có tên là Tăng Tuyết Minh, 2 người sinh sống với nhau cho đến khi người rời Quảng Châu. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin chưa được xác thực bởi nhà nước Việt Nam, không thể coi là thông tin đảm bảo sự chính xác.


3. Những hoạt động cách mạng của Bác Hồ


Nhắc đến Hồ Chí Minh, chắc hẳn bất cứ người Việt Nam nào cũng nghĩ ngay đến sự nghiệp cách mạng của người, sự nỗ lực tìm kiếm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.


3.1 Hoạt động cách mạng ở nước ngoài


Hoạt động cách mạng ở nước ngoài của Hồ Chí Minh kéo dài từ năm 1911 đến năm 1941 khi người quay lại Việt Nam. Cụ thể có thể nhắc đến một số hoạt động nổi bật sau:


 • Tháng 6/1911, người bắt đầu lên tàu ra nước ngoài với mục tiêu ra đi tìm đường cứu nước. Người từng đặt chân đến nhiều quốc gia và châu lục trên thế giới như châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Mỹ.
 • Năm 1919, Hồ Chí Minh ra nhập Đảng Xã hội Pháp, hoạt động trong phong trào công nhân tại Pháp.
 • Tháng 6/1919, người thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại quốc gia này, gửi bản yêu sách của Nhân dân An Nam đến hội nghị Versailles.
 • Tháng 12/1920, người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc Tế Cộng Sản, đồng thời tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp.
 • Năm 1921, người tham gia vào quá trình thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa tại Pháp. Người viết nhiều bài đăng trên các trang báo, tiêu biểu như “Người cùng khổ” hay “Bản án chế độ thực dân Pháp.
 • Tháng 6/1923, người đến Liên Xô và bắt đầu giai đoạn hoạt động cách mạng tại quốc gia này theo chủ nghĩa Mác Lênin.
 • Tháng 1-0/1923, người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân tại Đại hội lần thứ I Quốc tế Nông dân.
 • Năm 1925, tại Quảng Châu, người đã tham gia thành lập nên Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông đồng thời sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • Ngày 3/2/1930, trước sự chia rẽ của các phe phái, người đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước tại Cửu Long (Hồng Kông), từ đó Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
 • Trong giai đoạn từ 1930 đến 1940, người vẫn duy trì tham gia các hoạt động của Quốc tế Cộng sản tại nước ngoài và theo dõi phong trào cộng sản trong nước, đồng thời đưa ra những chỉ đạo đúng đắn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.

3.2 Hoạt động cách mạng tại Việt Nam


Sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, vào năm 1941, người đã chính thức vượt qua biên giới Trung Quốc để về Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo đường lối kháng chiến chống Pháp, thành lập mặt trận Việt Minh.


 • Theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Hội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy.
 • Ngày 2/9/1945, người đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
 • Tháng 8/1945, Bác Hồ triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng, toàn đại hội tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa. Hưởng hững lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, toàn dân tộc Việt Nam đã đồng lòng đứng lê, tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
 • Tháng 9/1945, người được bầu là Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến.
 • Tháng 12/1946, Bác Hồ một lần nữa kêu gọi nhân dân toàn quốc kháng chiến chống thực dân.
 • Tháng 7/1954, hiệp định Giơnevơ được ký kết sau thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.
 • Tháng 9/1960, Hồ Chí Minh được bầu vào vai trò Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • Ngày 2/9/1969, sau những nỗ lực của đội ngũ giáo sư, bác sĩ nhưng vì lý do tuổi cao sức yếu, Người đã từ trần và hưởng thọ 79 tuổi.


4. INFOGRAPHIC Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp củ Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Nguồn: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh


Mặc dù trải qua những thăng trầm, thậm chí là chuỗi ngày dài bị truy sát nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực hết mình vì sự nghiệp cách mạng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Người đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của nước ta, đem đến sự hòa bình và phát triển thịnh vượng cho Việt Nam ở thời điểm hiện tại.