Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất có bị phạt không theo quy định 2023?

Chuyển mục đích sử dụng đất có bị phạt không theo quy định của pháp luật đất đai? Mức phạt là bao nhiêu? HieuLuat giải đáp các thông tin pháp lý này trong bài viết sau.
Câu hỏi: Chào Luật sư, cho tôi hỏi, đất đang được sử dụng với mục đích nông nghiệp mà người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở trên đất thì có bị xử phạt không?


Nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu?

Chào bạn, câu hỏi chuyển mục đích sử dụng đất có bị phạt không, phạt bao nhiêu mà bạn quan tâm được chúng tôi giải đáp chi tiết như sau:


Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép không?


Trước hết, theo Điều 57 Luật Đất đai 2013, việc chuyển mục đích sử dụng đất của bạn có thể phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


Cụ thể phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp (đất ở là đất phi nông nghiệp) (điểm d khoản 1 Điều 57).Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.


Người xin chuyển mục đích sử dụng đất cũng phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích theo trình tự luật định và phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính.


Điều này cũng có nghĩa rằng, nếu việc chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép mà không xin phép là hành vi vi phạm pháp luật.


Người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích từ đất nông nghiệp thành đất ở bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP.Kết luận: Câu hỏi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất có bị phạt không là vấn đề mà nhiều độc giả quan tâm.Theo đó, đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép mà người sử dụng đất không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện thì bị xử phạt vi phạm hành chính.


Nghiêm trọng hơn có thể bị thu hồi đất theo quy định nếu đã bị xử phạt mà vẫn tiếp tục vi phạm.Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất có bị phạt không? Phạt bao nhiêu?


Đất nông nghiệp có thể bao gồm rất nhiều các loại đất khác nhau như đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác, đất trồng cây lâu năm…


Do thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi chưa đầy đủ nên có thể phát sinh một số trường hợp xử phạt với các mức xử phạt khác nhau từ Điều 9 đến Điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP như sau:
Trường hợp vi phạmMức phạtCăn cứ pháp luật

Khu vực nông thônKhu vực đô thị

Chuyển đất trồng lúa sang đất ở không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (tính theo diện tích vi phạm) • Từ 0,01 ha đến dưới 0,02 ha: 5 -10 triệu đồng;

 • Từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha: 10 – 15 triệu đồng;

 • Từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha: 15 – 30 triệu đồng;

 • Từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha: 30 – 50 triệu đồng;

 • Từ 0,5 ha đến dưới 01 ha: 50 – 80 triệu đồng;

 • Từ 1 ha đến dưới 03 ha: 80 – 120 triệu đồng;

 • Từ 3 ha trở lên: 120 – 250 triệu đồng; • Từ 0,01 ha đến dưới 0,02 ha: 10 – 20 triệu đồng;

 • Từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha: 20 – 30 triệu đồng;

 • Từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha: 30 – 60 triệu đồng;

 • Từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha: 60 – 100 triệu đồng;

 • Từ 0,5 ha đến dưới 01 ha: 100 – 160 triệu đồng;

 • Từ 1 ha đến dưới 03 ha: 160 – 240 triệu đồng;

 • Từ 3 ha trở lên: 240 – 500 triệu đồng;Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng, đất rừng phòng hộ là rừng trồng, đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất ở không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (tính theo diện tích vi phạm) • Từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha: 5 – 10 triệu đồng;

 • Từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha: 10 – 15 triệu đồng;

 • Từ 01 ha đến dưới 0,5 ha: 15 – 30 triệu đồng;

 • Từ 0,5 ha đến dưới 1 ha: 30 – 50 triệu đồng;

 • Từ 1 ha đến dưới 5 ha: 50 – 100 triệu đồng;

 • Từ 5 ha trở lên: 100 – 250 triệu đồng;Điều 10 Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang đất ở không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (tính theo diện tích vi phạm) • Từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha: 10 – 20 triệu đồng;

 • Từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha: 20 – 30 triệu đồng;

 • Từ 01 ha đến dưới 0,5 ha: 30 – 60 triệu đồng;

 • Từ 0,5 ha đến dưới 1 ha: 60 – 100 triệu đồng;

 • Từ 1 ha đến dưới 5 ha: 100 – 200 triệu đồng;

 • Từ 5 ha trở lên: 200 – 500 triệu đồng;

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất ở không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (tính theo diện tích vi phạm) • Từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha: 5 – 8 triệu đồng;

 • Từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha: 8 – 15 triệu đồng;

 • Từ 01 ha đến dưới 0,5 ha: 15 – 30 triệu đồng;

 • Từ 0,5 ha đến dưới 1 ha: 30 – 50 triệu đồng;

 • Từ 1 ha đến dưới 3 ha: 50 – 100 triệu đồng;

 • Từ 3 ha trở lên: 100 – 200 triệu đồng; • Từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha: 10 – 16 triệu đồng;

 • Từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha: 16 – 30 triệu đồng;

 • Từ 01 ha đến dưới 0,5 ha: 30 – 60 triệu đồng;

 • Từ 0,5 ha đến dưới 1 ha: 60 – 100 triệu đồng;

 • Từ 1 ha đến dưới 3 ha: 100 – 200 triệu đồng;

 • Từ 3 ha trở lên: 200 – 400 triệu đồng;Điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Có thể bị phạt tiền nếu chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép


Như vậy, mức phạt được áp dụng đối với trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở là khác nhau đối với từng loại đất nông nghiệp và từng diện tích đất vi phạm.


Hay, câu hỏi chuyển mục đích sử dụng đất có bị phạt không được pháp luật đất đai hiện hành quy định như sau:


 • Nếu việc chuyển nhượng đất phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc phải đăng ký biến động mà người sử dụng đất được phép chuyển mục đích hoặc đã đăng ký biến động thì không bị phạt;

 • Ngược lại thì bị phạt vi phạm hành chính. Nếu đã bị xử phạt mà vẫn vi phạm thì có thể bị thu hồi đất;

 • Các trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền và không phải đăng ký biến động thì không bị xử phạt;